Lt | En

    Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė

2013 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu buvau įrašyta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Teismo eksperto kvalifikacija atitinka atestato Nr. A1109 turinį.

Vykdydama teismo eksperto veiklą, atlieku detaliųjų planų ir statinių projektų ekspertinius tyrimus, kurių tikslas – nustatyti faktines aplinkybes pagal teismo ar kito ekspertizės užsakovo suformuluotus klausimus.

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas nurodo, kad teismo ekspertas negali duoti išvadų teisės klausimais ir kad teisinės žinios nelaikomos specialiosiomis žiniomis. Šiuo požiūriu, statyba, kaip specialiųjų žinių reikalaujanti sritis, turi tam tikrą specifiką – ji detaliai sureguliuota įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais. Teismo ekspertų koordinavimo taryba yra nurodžiusi, kad teismo ekspertai, tyrimą atliekantys statybos srityje, yra saistomi Statybos įstatymo nustatytomis veiklos formomis ir metodais; statybos vertinimo veiklos būdai, taikytini metodai yra kildinami iš specializuotų įstatymų ir teikiamos šių sričių ekspertinės išvados pagal turinį turi atitikti šių įstatymų reikalavimus.

Taigi turimos teisinės žinios padeda tiksliau nustatyti ekspertinio tyrimo objektui taikytinus reikalavimus, suprasti taikomos normos turinį, jos santykį su visa statybos teisinio reguliavimo sistema, atitinkamai, tiksliau nustatyti ir įvertinti tyrimui aktualias aplinkybes, galinčias nulemti vieną ar kitą ekspertinę išvadą.

Visais atvejais, ekspertizės metu netiriami ir nevertinami asmenų kaltės, atsakomybės ir kiti teisiniai klausimai. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, nustatomos tik faktinės aplinkybės.

Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė  
© 2021 VšĮ „Archlegis“   |   Į. k. 300155594   |   Tel. +370 686 06082   |   info@archlegis.lt   |   Foto: J. Butrimaitė