Lt | En

Straipsniai moksliniuose leidiniuose:

"Pasitikėjimo reikšmė ir jo kūrimo prielaidos architektūros ekspertinio vertinimo procese" (VGTU mokslinių straipsnių rinkinys "Architektūros kokybės užtikrinimo prielaidos", 2017 m.)

"Socialistinės teisės tradicijos pavyzdžiai šiuolaikiniame statybos santykių teisiniame reguliavime" (žurnalas "Jurisprudencija", 2016 m. Nr. 23(1)

"Visuomenės interesų apsaugos problema planuojant teritorijas" (kartu su doc. dr. G. Lastauskiene; žurnalas "Teisė", 2015 m. Nr. 96)

"Architektūros kokybės kriterijų teisinis reguliavimas: poreikis ir galimybės" (VGTU mokslinių straipsnių rinkinys "Architektūros kokybės kriterijai", 2015 m.)

Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sistemoje“ (kartu su K. Matvejenkaite; "Journal of Architecture and Urbanism" No 37(2)

Kiti straipsniai:

"Projektų kokybės problemos ir jų priežastys" (žurnalas "Statyba ir architektūra", 2015 m. gruodis)

"Architektūros kriterijų poreikis: praktiniai ir teisiniai aspektai" (žurnalas "Statyba ir architektūra", 2015 m. vasaris)

„Architektūra ir viešasis interesas. Argumentų paieška“ (Lietuvos architektų rūmai, www.architekturumai.lt, 2012 m. rugsėjis)

„Projektavimo darbų organizavimas Lietuvoje ir kitose ES šalyse“ (Lietuvos architektų rūmai, www.architekturumai.lt, 2012 m. rugsėjis, gruodis)

Dalyvavimas darbo grupėse:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-378 sudaryta darbo grupė kraštovaizdžio architektų veiklos reguliavimo sukūrimo klausimams spręsti.

Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2016 m. lapkričio 8 d. nutarimu sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos statybos įstatymui ir kitiems statybos klausimus reglamentuojamiems įstatymams tobulinti.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-706 sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naujos redakcijos projektui parengti.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-193 sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos infrastruktūros įstatymo koncepcijos ir Lietuvos Respublikos infrastruktūros įstatymo projektams parengti.

Lietuvos architektų sąjungos tarybos 2011 m. sudaryta darbo grupė Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatams parengti.

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius  | Telefonas +370 686 06082  |  El. paštas daiva@baksiene.lt  |  skype daiva.baksiene1  |  Svetainė baksiene.lt