Lt | En

    Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė

Straipsniai moksliniuose leidiniuose:

Pasitikėjimo reikšmė ir jo kūrimo prielaidos architektūros ekspertinio vertinimo procese" (VGTU mokslinių straipsnių rinkinys „Architektūros kokybės užtikrinimo prielaidos", 2017 m.)

Socialistinės teisės tradicijos pavyzdžiai šiuolaikiniame statybos santykių teisiniame reguliavime" (žurnalas „Jurisprudencija", 2016 m. Nr. 23(1)

Visuomenės interesų apsaugos problema planuojant teritorijas" (kartu su doc. dr. G. Lastauskiene; žurnalas „Teisė", 2015 m. Nr. 96)

Architektūros kokybės kriterijų teisinis reguliavimas: poreikis ir galimybės" (VGTU mokslinių straipsnių rinkinys „Architektūros kokybės kriterijai", 2015 m.)

Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sistemoje“ (kartu su K. Matvejenkaite; „Journal of Architecture and Urbanism", Nr. 37(2)

Moksliniai ir kiti tyrimai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu atlikti tyrimai (studijos): „Pastatų atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo sprendimų priėmimas kompleksinėse saugomose teritorijose", „Statiniams keliamų reikalavimų ir jų išimčių taikymas saugomose teritorijose", „Architektų profesinės kvalifikacijos ir jos sričių teisinis reguliavimas" (kartu su R. Šiaulyte), 2020 m.

Lietuvos kultūros tarybos finansuoti Lietuvos architektų rūmų tyrimai „Autorių teisių architektūros srityje analizė", „Architektūriniai konkursai", „Viešasis interesas architektūros srityje" (kartu su A. Štelbiene, D. Linartu, R. Šiaulyte), 2018 m.

Lietuvos kultūros tarybos finansuotas Architektūros kokybės vystymo asociacijos tyrimas „Architektūros viešojo administravimo sistemos vertinimas ir tobulinimo galimybių analizė“ (kartu su K. Matvejenkaite, D. Usaviče), 2016-2018 m.

Lietuvos kultūros tarybos finansuotas tyrimas „Sovietinio režimo rudimentai architektūros srityje", 2015 m.

Lietuvos mokslo tarybos finansuotas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslinis tyrimas „Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“, dalyvavimas ūkio valdymo darbo grupėje, 2013-2014 m.

Dalyvavimas darbo grupėse:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė kraštovaizdžio architektų veiklos reguliavimo sukūrimo klausimams spręsti, 2017 m.

Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos statybos įstatymui ir kitiems statybos klausimus reglamentuojamiems įstatymams tobulinti, 2016 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naujos redakcijos projektui parengti, 2014 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos infrastruktūros įstatymo koncepcijos ir Lietuvos Respublikos infrastruktūros įstatymo projektams parengti, 2014 m.

Lietuvos architektų sąjungos tarybos sudaryta darbo grupė Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatams parengti, 2011 m.

Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė  
© 2021 VšĮ „Archlegis“   |   Į. k. 300155594   |   Tel. +370 686 06082   |   info@archlegis.lt   |   Foto: J. Butrimaitė