Lt | En

    Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė

Taikydama sukauptas architektūros ir teisės srities žinias, konsultuoju statybos dalyvius ir kitus asmenis statinių statybos galimybių, statybos teisėtumo, procesų organizavimo, atsakomybės pasidalinimo, konfliktų sprendimo ir kitais klausimais. Taip pat bendradarbiauju su teisininkais, padedant įsigilinti į specifinius architektūros, teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos klausimus.

Teikiamas teisines paslaugas statybos srityje sudaro:

  • Žodinės konsultacijos statybos teisės klausimais;
  • Rašytinės teisinės išvados, paaiškinimai;
  • Pagalba rengiant įvairius paklausimus, paraiškas, prašymus, kt.;
  • Pagalba įvertinant gautus dokumentus, jų teisines pasėkmes;
  • Pagalba įvertinant susidariusias situacijas, randant galimus jų sprendimo būdus;
  • Konsultacijos dėl teritorijų planavimo ir statinių projektavimo sutarčių sudarymo;
  • Teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimas;
  • Kitos paslaugos teritorijų planavimo ir statybos teisės srityje.

Teisinės paslaugos daugiausia teikiu prevenciškai – siekiant užtikrinti nuoseklų ir sėkmingą statinių statybos procesą, išvengti keblių situacijų tiek statybos procese, tiek ateityje naudojant pastatytus statinius. Tais atvejais, kai jau yra kilę ginčai ar susidariusi didelė tikimybė jiems kilti, specifinių statybos teisės konsultacijų geriausia kreiptis susisiekus su savo advokatu ir įvertinus aktualius teisinio proceso klausimus.

Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė  
© 2021 VšĮ „Archlegis“   |   Į. k. 300155594   |   Tel. +370 686 06082   |   info@archlegis.lt   |   Foto: J. Butrimaitė