Lt | En

Statybos teisė – sritis, kurioje susilieja teisinės ir statybos techninės žinios. Turima dvejopa patirtis šiose srityse man padeda geriau suprasti statybą reguliuojančių teisės normų sistemą, jų turinį, tikslą bei taikymo niuansus, taip pat tinkamai įvertinti atskirų statybos techninės veiklos sričių ir procedūrų teisinę reikšmę, jų organizavimo ypatumus bei galimas teisines pasekmes.

Taikydama sukauptas šios specifinės srities žinias, konsultuoju statybos dalyvius, ypatingai statytojus bei projektuotojus, statybos procesų organizavimo, tinkamo jų įforminimo, atsakomybės pasidalinimo klausimais. Taip pat teikiu konsultacijas teisininkams, advokatams, padėdama jiems įsigilinti į teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos specifiką, rasti reikiamus argumentus, įvertinti atskirų dokumentų turinį bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Teikiamas teisines paslaugas statybos srityje sudaro:

  • Žodinės konsultacijos statybos teisės klausimais;
  • Rašytinės teisinės išvados, paaiškinimai;
  • Pagalba rengiant įvairius paklausimus, paraiškas, prašymus, kt.;
  • Pagalba įvertinant gautus dokumentus, jų teisines pasėkmes;
  • Pagalba įvertinant susidariusias situacijas, randant galimus jų sprendimo būdus;
  • Konsultacijos dėl teritorijų planavimo ir statinių projektavimo sutarčių sudarymo;
  • Teritorijų planavimo ir statinių projektavimo sutarčių projektų peržiūra ir pastabos;
  • Teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų projektų atitikimo teisės aktų reikalavimams įvertinimas;
  • Kitos paslaugos teritorijų planavimo ir statybos teisės srityje.

Teisines ir kitas paslaugas teikiu per 2005 m. įkurtą UAB „Architektūros projektų valdymas ir konsultacijos“, kurios rekvizitus galite rasti skiltyje „Kontaktai“.

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius  | Telefonas +370 686 06082  |  El. paštas daiva@baksiene.lt  |  skype daiva.baksiene1  |  Svetainė baksiene.lt