Lt | En

Paskaita "Architektų profesinė savivalda. Esminiai pokyčiai" Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (2016 m. gruodis)

Pranešimas "Normatyvizmo spąstai reglamentuojant paveldo apsaugą" Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Lietuvos architektų rūmų organizuotoje konferencijoje "Pažangi kultūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma?" (2016 m. lapkritis)

Paskaita "Svarbiausi pokyčiai statinių projektavimo srityje" UAB "Katsu" organizuotame seminare (2016 m. spalis) ir UAB "Žinių era" organizuotame seminare Vilniuje (2016 m. gruodis)

Pranešimas “Teismo ekspertizė kaip architektūros kokybės vertinimo priemonė” Lietuvos architektų rūmų ir VGTU Architektūros fakulteto organizuotoje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje “Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės” (2016 m. spalis)

Paskaita „Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas ir jo taikymas“ (kartu su L.Tuleikiu ir T. Paulausku) Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje (2016 m. rugsėjis)

Paskaita "Aktualūs teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai" Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose (2016 m. liepa)

Pranešimas "Profesinės etikos normos ir principai kaip visuomeninių santykių reguliavimo priemonė kūrybinėse srityse" Rygos teisės mokyklos organizuotuose intesyviuose vasaros kursuose "Įvadas į meno teisę" (2016 m. liepa)

Pranešimas "Socialistinis teisinis mąstymas architektūros srityje: istorija ar dabartis?" Architektūros kokybės vystymo asociacijos organizuotame seminare-diskusijoje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose (2016 m. kovas, balandis)

Pranešimas anglų k. „Viešojo intereso įgyvendinimo architektūros srityje teisiniai aspektai“ Antverpeno universiteto Teisės ir Dizaino fakultetų organizuotame seminare „Architektūra ir estetika kaip viešojo intereso dalykas urbanistinės plėtros teisėje: žvilgsnis iš skirtingų teisės tradicijų“ (2015 m. gruodis)

Paskaita "Atestuoto architekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai" Architektūros kokybės vystymo asociacijos organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Klaipėdoje, Kaune (2015 m. lapkritis, gruodis)

Pranešimas "Atsakomybės pasidalijimas tarp statybos dalyvių" B.I.T.A. (Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacijos) organizuotoje konferencijoje "Ginčai rangos sandoriuose: Naujausia praktika" (2015 m. rugsėjis)

Paskaita "Statybos teisinio reguliavimo naujovės ir praktinio taikymo ypatumai" UAB "Žinių era" organizuotame seminare Vilniuje (2015 m. rugpjūtis)

Paskaita "Statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ir jų praktinis taikymas" Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro organizuotuose seminaruose Kaune, Raseiniuose (2015 m. birželis)

Pranešimas "Architektų profesinė savivalda" Lietuvos architektų rūmų narių susirinkime (2015 m. balandis)

Paskaitos "Darbas su teisės aktais architekto veikloje" ir "Atestuoto architekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai" UAB "Architektūros projektų valdymas ir konsultacijos" organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje (2015 m. vasaris, kovas, balandis)

Paskaita "Teisės aktai ir jų pakeitimai teritorijų planavimo ir statybos srityje" UAB "Žinių era" organizuotame seminare Vilniuje (2015 m. sausis)

Paskaita "Teritorijų planavimo naujovių įgyvendinimas: statyba be detaliojo plano"  Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje (2015 m. sausis)

Pranešimas "Architektūros kokybės kriterijų nustatymo poreikis" Lietuvos architektų rūmų ir VGTU AF Architektūros pagrindų ir teorijos katedros organizuotoje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje "Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė" (2014 m. spalis)

Paskaita „Architekto profesinė veikla: ribojimai ir galimybės“ Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune (2014 m. rugsėjis, gruodis)

Paskaita "Teritorijų planavimo uždavinių įgyvendinimas statybos procese" UAB "AVGO group" organizuotame seminare Vilniuje (2014 m. rugsėjis)

Pranešimas "Dėl architektų profesinės savivaldos" Lietuvos architektų sąjungos suvažiavime (2014 m. gegužė)

Paskaita "Statinio projektavimas: teisiniai ir praktiniai aspektai" Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Klaipėdoje (2013 m. balandis, gegužė)

Paskaita „Naujausi statybą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai“ Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos kėlimo kursuose Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose (2013 m. spalis, lapkritis, gruodis), UAB „Žinių era“ organizuotame seminare Vilniuje (2014 m. sausis), Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymų centro organizuotame seminare Panevėžyje (2014 m. vasaris)

Pranešimas „Viešasis interesas ir jo ribos architektūros srityje“ Lietuvos architektų sąjungos organizuotame seminare „Šiuolaikinė architektūra ir viešasis interesas Kuršių nerijoje“, Nidoje (2013 m. rugsėjis)

Paskaita „Statinio architektūros reikalavimų teisinis reguliavimas“ Lietuvos architektų rūmų organizuojamuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose (2013 m. vasaris, kovas, gegužė)

Paskaita „Projektuotojo veiklos teisinis reguliavimas. Aktualūs aspektai“ Lietuvos architektų rūmų organizuojamuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose (2012 m. spalis, lapkritis, 2013 m. kovas, gegužė)

Paskaita „Statinio projekto vadovo teisinis statusas: teisės, pareigos, atsakomybė“ Lietuvos architektų rūmų organizuojamuose architektų kvalifikacijos kėlimo kursuose Vilniuje (2012 m. lapkritis)

Paskaita „Ką galiu ir ką privalau: juridinis aspektas“ seminarų cikle „Žurnalas „Namas ir aš“ pataria” apie statinių projektavimo proceso teisinius reikalavimus bei jo dalyvių atsakomybės ribas (2007 m. kovas)

Pranešimas anglų kalba Europos architektūros politikos forume Helsinkyje dėl tarptautinės konferencijos „Architekto profesijos aspektai bendroje Europos erdvėje“ rezoliucijos palaikymo (2006 m. spalis)

Pranešimas anglų kalba „Lietuvos Valdovų rūmų atstatymo istoriniai pagrindai“ Tarptautiniame viduramžių architektūros vasaros seminare Italijoje (2002 m. rugpjūtis)

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius  | Telefonas +370 686 06082  |  El. paštas daiva@baksiene.lt  |  skype daiva.baksiene1  |  Svetainė baksiene.lt