Lt | En

    Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė

Paskaita „Projektavimo darbų rangos sutartis: ko svarbu nepamiršti ją sudarant?" VšĮ „Archlegis" organizuotuose nuotoliniuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 2021 m.

Paskaita „Konfliktai dėl statybas saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų interpretavimo, jų sprendimo galimybės pasitelkiant mediaciją" Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos organizuotuose nuotoliniuose mokymuose, 2021 m.

Paskaita „Taikus ginčų sprendimas architektūros srityje: mediacijos galimybės" VšĮ „Archlegis" organizuotuose nuotoliniuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 2021 m.

Pranešimas „Viešas, viešesnis ir viešiausias? Interesų pusiausvyros paieška saugomose teritorijose“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos organizuotame XIV Lietuvos urbanistiniame forume, 2020 m.

Pranešimas „Aplinkos ministerijos užsakymu atliktų teisinio reguliavimo studijų pristatymas“ (kartu su R. Šiaulyte) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos organizuotame nuotoliniame savivaldybių vyriausiųjų architektų seminare ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos organizuotame seminare, 2020 m.

Paskaita „Teisės aktų, reglamentuojančių statinių projektavimą, taikymo ypatumai“ Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros organizuotuose nuotoliniuose prokurorų mokymuose, 2020 m.

Paskaita „Teisės aktų, reglamentuojančių statinių projektavimą, taikymo ypatumai“ Nacionalinės teismų administracijos organizuotuose teisėjų mokymuose Vilniuje, 2020 m.

Paskaita „Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos architektūros srityje“ Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 2020 m.

Pranešimas „Infostatybos projektas“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje konferencijoje „GovTech2019: kas, kaip, kodėl?“ Vilniuje, 2019 m.

Paskaita „Architektūros įstatymas ir jo įtaka teritorijų planavimui“ UAB „Countline“ seminare, 2018 m.

Pranešimas „Paveldo išsaugojimas – visuomenės laisvės ir gerovės sąlyga. Kaip ją užtikrinti?“ Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto ir asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ organizuotame forume „Ką daryti, kad išsaugotume paveldą?“, 2018 m.

Paskaita „Lietuvos architektų rūmai kaip viešąjį interesą ginanti organizacija“ Lietuvos architektų rūmų ir Aplinkos ministerijos organizuotoje Savivaldybių vyriausiųjų architektų konferencijoje Kaune, 2018 m.

Paskaita „Autorių teisių apsauga architektūros srityje“ (kartu su R. Šiaulyte) Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, 2017 m.

Paskaita „Architektūros įstatymas ir jo svarba statybos sektoriui“ UAB „Žinių era“ seminare, 2017 m.

Paskaita „Architektūros įstatymo įgyvendinimas: ekspertinis vertinimas“ Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 2017 m.

Paskaita „Architektūros įstatymas ir jo svarba užtikrinant viešąjį interesą aplinkos formavimo srityje“ Generalinės prokuratūros organizuotuose viešojo intereso gynimo prokurorų mokymuose, 2017 m.

Pranešimas „Architektų profesinės savivaldos reikšmė tvariam vystymuisi“ Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos inicijuotoje diskusijoje, 2017 m.

Pranešimas „Fakto klausimai viešojo intereso gynimo bylose“ Nacionalinės teismų administracijos mokymų centro organizuotose administracinių teismų teisėjų mokymuose, 2017 m.

Paskaita „Architektų profesinė savivalda. Esminiai pokyčiai“ Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 2016 m.

Pranešimas „Normatyvizmo spąstai reglamentuojant paveldo apsaugą“ Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Lietuvos architektų rūmų organizuotoje konferencijoje „Pažangi kultūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma?", 2016 m.

Paskaita „Svarbiausi pokyčiai statinių projektavimo srityje" UAB „Katsu“ ir UAB „Žinių era“ organizuotuose seminaruose Vilniuje, 2016 m.

Pranešimas „Teismo ekspertizė kaip architektūros kokybės vertinimo priemonė” Lietuvos architektų rūmų ir VGTU Architektūros fakulteto organizuotoje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės”, 2016 m.

Paskaita „Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas ir jo taikymas“ (kartu su L.Tuleikiu ir T. Paulausku) Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, 2016 m.

Paskaita „Aktualūs teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai" Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 2016 m.

Pranešimas „Profesinės etikos normos ir principai kaip visuomeninių santykių reguliavimo priemonė kūrybinėse srityse" Rygos teisės mokyklos organizuotuose intesyviuose vasaros kursuose "Įvadas į meno teisę", 2016 m.

Pranešimas „Socialistinis teisinis mąstymas architektūros srityje: istorija ar dabartis?" Architektūros kokybės vystymo asociacijos organizuotame seminare-diskusijoje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 2016 m.

Pranešimas anglų k. „Viešojo intereso įgyvendinimo architektūros srityje teisiniai aspektai“ Antverpeno universiteto Teisės ir Dizaino fakultetų organizuotame seminare „Architektūra ir estetika kaip viešojo intereso dalykas urbanistinės plėtros teisėje: žvilgsnis iš skirtingų teisės tradicijų, 2015 m.

Paskaita „Atestuoto architekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai" Architektūros kokybės vystymo asociacijos organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Klaipėdoje, Kaune, 2015 m.

Pranešimas „Atsakomybės pasidalijimas tarp statybos dalyvių" B.I.T.A. (Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacijos) organizuotoje konferencijoje "Ginčai rangos sandoriuose: Naujausia praktika", 2015 m.

Paskaita „Statybos teisinio reguliavimo naujovės ir praktinio taikymo ypatumai" UAB Žinių era" organizuotame seminare Vilniuje, 2015 m.

Paskaita „Statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ir jų praktinis taikymas" Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centro organizuotuose seminaruose Kaune, Raseiniuose, 2015 m.

Pranešimas „Architektų profesinė savivalda" Lietuvos architektų rūmų narių susirinkime, 2015 m.

Paskaita „Darbas su teisės aktais architekto veikloje" UAB "Architektūros projektų valdymas ir konsultacijos" organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, 2015 m.

Paskaita „Atestuoto architekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai" UAB "Architektūros projektų valdymas ir konsultacijos" organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, 2015 m.

Paskaita „Teisės aktai ir jų pakeitimai teritorijų planavimo ir statybos srityje" UAB „Žinių era" organizuotame seminare Vilniuje, 2015 m.

Paskaita „Teritorijų planavimo naujovių įgyvendinimas: statyba be detaliojo plano"  Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, 2015 m.

Pranešimas „Architektūros kokybės kriterijų nustatymo poreikis" Lietuvos architektų rūmų ir VGTU AF Architektūros pagrindų ir teorijos katedros organizuotoje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė", 2014 m.

Paskaita „Architekto profesinė veikla: ribojimai ir galimybės“ Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, 2014 m.

Paskaita „Teritorijų planavimo uždavinių įgyvendinimas statybos procese" UAB „AVGO group" organizuotame seminare Vilniuje, 2014 m.

Pranešimas „Dėl architektų profesinės savivaldos" Lietuvos architektų sąjungos suvažiavime, 2014 m.

Paskaita „Statinio projektavimas: teisiniai ir praktiniai aspektai" Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Klaipėdoje, 2013 m.

Paskaita „Naujausi statybą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai“ Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos kėlimo kursuose Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, UAB „Žinių era“ organizuotame seminare Vilniuje, Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymų centro organizuotame seminare Panevėžyje, 2013-2014 m.

Pranešimas „Viešasis interesas ir jo ribos architektūros srityje“ Lietuvos architektų sąjungos organizuotame seminare „Šiuolaikinė architektūra ir viešasis interesas Kuršių nerijoje“, Nidoje, 2013 m.

Paskaita „Statinio architektūros reikalavimų teisinis reguliavimas“ Lietuvos architektų rūmų organizuojamuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 2013 m.

Paskaita „Projektuotojo veiklos teisinis reguliavimas. Aktualūs aspektai“ Lietuvos architektų rūmų organizuojamuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 2012-2013 m.

Paskaita „Statinio projekto vadovo teisinis statusas: teisės, pareigos, atsakomybė“ Lietuvos architektų rūmų organizuojamuose architektų kvalifikacijos kėlimo kursuose Vilniuje, 2012 m.

Paskaita „Ką galiu ir ką privalau: juridinis aspektas“ seminarų cikle „Žurnalas „Namas ir aš“ pataria” apie statinių projektavimo proceso teisinius reikalavimus bei jo dalyvių atsakomybės ribas, 2007 m.

Pranešimas Europos architektūros politikos forume Helsinkyje dėl tarptautinės konferencijos „Architekto profesijos aspektai bendroje Europos erdvėje“ rezoliucijos palaikymo, 2006 m.

Pranešimas „Lietuvos Valdovų rūmų atstatymo istoriniai pagrindai“ Tarptautiniame viduramžių architektūros vasaros seminare Italijoje, 2002 m.

Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė  
© 2021 VšĮ „Archlegis“   |   Į. k. 300155594   |   Tel. +370 686 06082   |   info@archlegis.lt   |   Foto: J. Butrimaitė