Lt | En

    Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė

VšĮ „Archlegis“ rengia architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus, į kuriuos kviečiami tiek architektai, tiek kiti besidomintys asmenys. Kursai skirti architektūros, teritorijų planavimo, statybos teisinio reguliavimo temoms. Kursų metu pristatomos aktualios teorinės ir praktinės žinios, supažindinama su teisės aktų pakeitimais, aptariami tam tikrų reikalavimų aiškinimo bei taikymo klausimai, galimi kylančių problemų sprendimo būdai.

2020 m. sudarytą Atestuotų architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų programą suderino Lietuvos architektų rūmai ir LR aplinkos ministerija. Kursų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Visa informacija apie VšĮ „Archlegis“ rengiamus kursus pateikiama šiame puslapyje.
Jei norite gauti pakvietimus elektroniniu paštu, prašome savo el. pašto adresą pateikti čia.


APIE KURSUS

Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursai vyksta nuotolinės vaizdo konferencijos būdu.

Kursus veda: architektė, teisininkė dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė.
Kursai skirti: teritorijų planavimo, statybos techninės veiklos sričių vadovams ir visiems besidomintiems.
Kursų trukmė: 4 akademinės valandos.
Kursų dalyvio mokestis: 30 eur. Jei vienas mokėtojas registruoja 2 asmenis – bendras mokestis 50 eur.
Apmokėjimo tvarka: kursų apmokėjimo informacija išsiunčiama dalyvio nurodytu elektroniniu paštu per 2 darbo dienas po registracijos.
Dalyvavimo tvarka: užsiregistravusiems ir sumokėjusiems, dieną prieš kursus išsiunčiama prisijungimo prie nuotolinės vaizdo konferencijos nuoroda. Kursų pradžioje vykdoma dalyvių registracija.
Konsultacijos: paskaitai pasibaigus, dalyviai turi galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus tiek kursų, tiek kitomis susijusiomis temomis, padiskutuoti, kartu paieškoti praktikoje kylančių problemų sprendimo būdų.
Pažymėjimų išdavimas: į kursus užsiregistravusiems, sumokėjusiems ir paskaitą išklausiusiems dalyviams elektroniniu paštu išsiunčiami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Visais iškilusiais klausimais galima kreiptis el. paštu info@archlegis.lt arba telefonu +37068606082.


KALENDORIUS

2021 m. rugsėjo 8 d.  13 val.

Kursai „Architektūros kūriniai ir jų autorių teisių apsauga: tikslai, priemonės ir iššūkiai“.

Paskaitoje bus pristatomos architektams aktualios Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos, apibrėžiamos kūrinio, jo autoriaus, autorių teisių subjekto ir kitos aktualios sąvokos, jų specifika architektūros srityje, nagrinėjami autoriaus turtinių ir asmeninių neturtinių teisių įgyvendinimo ypatumai, pristatoma teismų praktika, aptariami praktikoje kylančių problemų galimi sprendimo būdai.

Registracija bus vykdoma likus 2 sav. iki kursų pradžios.

KURSŲ TEMOS

Ateityje bus rengiami kursai ir kitomis suderintoje VšĮ "Archlegis" programoje nurodytomis temomis, su kuriomis susipažinti galite čia: VšĮ „Archlegis" programa. Programą planuojama nuolat papildyti.
 

AKTUALŪS DOKUMENTAI

VšĮ „Archlegis“ kursų programa suderinta Lietuvos architektų rūmų 2020-02-14 raštu Nr. S20-02-88 ir Lietuvos Respublikos ministerijos 2020-04-03 raštu Nr. (14)-D8(E)-1679). Kursai rengiami vadovaujantis Lietuvos architektų rūmų 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T17/01-1 patvirtintu Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašu.  

Kursų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Visos šių kursų temos yra pritaikytos tiek teritorijų planavimo, tiek statybos sričių vadovams.

Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė  
© 2021 VšĮ „Archlegis“   |   Į. k. 300155594   |   Tel. +370 686 06082   |   info@archlegis.lt   |   Foto: J. Butrimaitė