Lt | En

    Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė

Atestuoto architekto kvalifikacija:

2003 m. įgytas, 2004, 2009 papildytas atestatas Nr. A1109 suteikė teisę eiti šias pareigas: teritorijų detaliojo plano, statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės vadovė, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies, statinio projekto ekspertizės architektūrinės dalies vadovė, statinio projekto sklypo plano vadovė. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. 2014 m. buvo išduotas šią kvalifikaciją patvirtinantis neterminuotas atestatas, skelbiamas Atestuotų architektų sąraše.

Teismo eksperto kvalifikacija:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1R-14 įrašyta į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Teismo eksperto kvalifikacija atitinka atestato Nr. A1109 turinį.

Mediatoriaus kvalifikacija:

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. (3.20)M-11 įrašyta į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Specializacija: civiliniai ir administraciniai ginčai nekilnojamojo turto, architektūros, statybos, teritorijų planavimo, intelektinės nuosavybės srityse.

Mokslinis laipsnis:

2019 m. – Vilniaus universitete apginta socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro disertacija.
Disertacijos tema: „Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos architektūros srityje”.

Išsilavinimas:

2012 m. – Vilniaus universitetas, teisės magistras
2008 m. – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, architektūros magistras
1999 m. – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, architektūros bakalauras
1993 m. – Biržų 1-oji vidurinė mokykla

Dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė  
© 2021 VšĮ „Archlegis“   |   Į. k. 300155594   |   Tel. +370 686 06082   |   info@archlegis.lt   |   Foto: J. Butrimaitė