Lt | En

2013 metais Vilniaus universiteto Teisės fakultetas patvirtino mano parengtą tarpdisciplininį mokslinį projektą „Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos architektūros srityje“, suteikdamas galimybę rengti daktaro disertaciją nurodyta tema.

Sprendimą imtis šio darbo lėmė stebima dviprasmiška situacija architektūros srityje. Viena vertus, daugelis nacionalinių ir tarptautinių dokumentų pabrėžia neabejotiną architektūros, kaip ateities kultūros paveldo, reikšmę visuomenei, jos įtaką tvariam vystymuisi, poveikį kuriamos aplinkos kultūriniams, socialiniams, ekologiniams, ekonominiams ir kitiems aspektams. Kita vertus, architektūros srities teisinis reguliavimas, kuris galėtų užtikrinti visuomenės interesų architektūros srityje įgyvendinimą, susilaukia itin mažai teisėkūros dėmesio. Teismų praktika ginant viešąjį interesą šioje srityje taip pat labai ribota, o bandymai inicijuoti viešojo intereso gynimą teisme dažnai nesėkmingi. 

Dažnai toks požiūris į architektūros srities teisinį reguliavimą grindžiamas jos meniniu, kūrybiniu pobūdžiu, teigiant, kad meno sureguliuoti negalima, kad tai pažeistų Konstitucijoje įtvirtintą kūrybos laisvę, taip pat (gal net labiau) baiminamasi pernelyg suvaržyti statytojo ūkinės veiklos laisvę bei nuosavybės teisę. Plėtrą suvokiant tik kaip individualių interesų tenkinimą, vieninteliu arbitru dažnai tampa teisės norma, į kurią sutalpinti visų įvardintų visuomenės interesų tiesiog neįmanoma, tad daugelis jų taip ir lieka nerealizuoti, nepaisant Konstitucinio Teismo praktikoje akcentuojamos valstybės pareigos garantuoti viešąjį interesą.

Taigi pagrindinis pradėto darbo tikslas – įvertinus viešojo intereso architektūros srityje turinį, išnagrinėjus esamą Lietuvos teisinį reguliavimą, teismų praktiką, kitų šalių patirtį bei mokslinių tyrimų duomenis, nustatyti visumą teisinio reguliavimo būdų ir priemonių, kurios galėtų užtikrintų tinkamą viešojo intereso architektūros srityje įgyvendinimą ir gynimą.

 

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius  | Telefonas +370 686 06082  |  El. paštas daiva@baksiene.lt  |  skype daiva.baksiene1  |  Svetainė baksiene.lt