Lt | En

2013-2018 m. studijavau teisės mokslo doktorantūroje Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir parengiau disertaciją „Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos architektūros srityje“.

2019 m. lapkričio 4 d. apginta disertacija skelbiama čia.

 
Disertacijoje nagrinėjama architektūros srities teisinio reguliavimo problematika, siekiant nustatyti, ar Lietuvoje yra sudaromos sąlygos įgyvendinti viešąjį interesą šioje srityje. Tyrime laikomasi nuostatos, kad tik pažinus visuomeninius santykius ir įvertinus jų specifiką, įmanoma teisinėmis priemonėmis užtikrinti Konstitucijos keliamų tikslų įgyvendinimą.
 
Atsižvelgiant į tai, aptariama architektūros samprata, pristatoma šioje srityje įgyvendinamų ekonominių, ekologinių, socialinių bei kultūrinių interesų apimtis, nagrinėjamos viešojo intereso joje ribos, atskleidžiami aplinkos formavimo procesų ypatumai, labiausiai susiję su iš anksto nereglamentuotų (ir nereglamentuotinų), tačiau visuomenei reikšmingų sprendimų priėmimu.
 
Atsižvelgiant į nustatytus visuomenės poreikius, o ypač – poreikį užtikrinti skirtingų interesų balansą, tiriama, ar galiojantis architektūros ir su ja susijusių sričių teisinis reguliavimas sudaro sąlygas pažinti, įgyvendinti ir tarpusavyje suderinti skirtingus visuomenės interesus, ar reguliuojant aplinkos formavimo santykius atsižvelgiama į jų specifiką, suponuojančią aukštos kvalifikacijos, profesinės etikos, atsakomybės, savalaikių ir nešališkų visuomenės interesų derinimo procedūrų poreikį.
 
Tyrime taip pat nagrinėjama, ar prie šio balanso paeiškos prisideda teismų praktika, kaip joje identifikuojami gintini interesai, ar užtikrinamas specialiųjų žinių panaudojimas inicijuojant ir nagrinėjant bylas teisme. Vertinamos ir ikiteisminių priemonių galimybės prisidėti prie visuomenės darnos ir kokybiškos, sveikos aplinkos kūrimo.

 

 

 

 

 

 

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė