Lt | En

Pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, asociacija – tai savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Architektūros srityje veikia dvi pagrindinės asociacijos – Lietuvos architektų sąjunga, tęsianti 1924 metais pradėtą ir 1940 metais sustabdytą Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos veiklą, ir 2006 metais įstatymu įsteigti Lietuvos architektų rūmai. Abi šios asociacijos siekia panašių tikslų, tačiau turi ir skirtumų:

  • Lietuvos architektų rūmai (LAR) yra įstatymu įsteigta atestuotų architektų savivaldos organizacija, kurios tikslas – užtikrinti architektų veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės veiklos stebėsenos klausimais, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra ir urbanistika susijusius viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus. Architektų rūmai aktyviai dalyvauja architektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų rengime, teikia savo pastabas, pasiūlymus, atestuoja architektus, rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu, konsultuoja savo narius statybos teisės klausimais, nagrinėja architektų profesinės etikos pažeidimus.
  • Lietuvos architektų sąjunga (LAS) vienija architektus, turinčius meno kūrėjo statusą, nepriklausomai kurioje srityje jie vykdo savo veiklą. Šios asociacijos pagrindinės veiklos kryptys – kokybiškos architektūros propagavimas, architektūrinių konkursų rengimas, architektūros ir urbanistikos ekspertinė veikla, parodų, kitų architektūrinių renginių organizavimas, architektams aktualios informacijos sklaida.

LAR nare tapau 2010 metais, 2013 metais LAR narių susirinkime buvau išrinkta į LAR Tarybą, Profesinės etikos tarybą bei Ekspertų tarybą. Tarybos narių sprendimu tapau LAR pirmininko pavaduotoja.

LAS nare esu nuo 2003 metų, 2012-2015 metais buvau LAS Vilniaus skyriaus valdybos narė.

Taip pat nuo 2011 metų esu Lietuvos arbitražo asociacijos narė.

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius  | Telefonas +370 686 06082  |  El. paštas daiva@baksiene.lt  |  skype daiva.baksiene1  |  Svetainė baksiene.lt