Lt | En

2012 metais, Lietuvos architektų rūmų tarybai rekomendavus, buvau įrašyta į Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (Vilniaus arbitražo) Statybų arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų ir tarpininkų (mediatorių) sąrašus.

Arbitražas – tai ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį ar asmenis.

Būtina teisinė prielaida ieškinio nagrinėjimui Statybų arbitražo teisme tarptautiniam arba vidiniam statybinės veiklos (verslo) ginčui išspręsti yra arbitražinis susitarimas, kuris gali būti išreikštas sutartyje įrašyta arbitražine išlyga arba atskirai nuo pagrindinės sutarties sudarytu arbitražiniu susitarimu ar kitokia šalių valios išraiška, deleguojančia Statybų arbitražo teismui ginčo išsprendimo teisę.

Tarpininkavimas – sutaikinimas (mediacija), skirtingai nuo arbitražinio-teisminio sprendimo, nesukelia ginčo šalims juridinių pasekmių, tačiau šios procedūros metu gali būti pasiekiami ir šalių pasirašomi kompromisiniai taikos susitarimai, patvirtinami tarpininko (mediatoriaus). Tai tampa buvusių ginčo šalių tam tikra moraline priesaika, kurios efektyvumas praktikoje dažniausia prilygsta teismų sprendimams.

Daugiau apie arbitražą, arbitražo išlygos nustatymą, taip pat apie Statybų arbitražo teismo veiklą galima sužinoti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (Vilniaus arbitražo) internetinėje svetainėje www.vilniausarbitrazas.lt.

Daiva Veličkaitė architektė | teisininkė
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius  | Telefonas +370 686 06082  |  El. paštas daiva@baksiene.lt  |  skype daiva.baksiene1  |  Svetainė baksiene.lt